Master 2 anni

Zhang Jianwei (M2)

Jianwei ZHANG

autopresentazione

Atsushi Takano ( B4 )

Atsushi Takano (M2)

Atsushi TAKANO

autopresentazione

Koya Tanigawa ( B4 )

Koya Tanigawa (M2)

Koya TANIKAWA

autopresentazione

LEMCKE, Deniz (M2/DD).

Deniz LEMCKE

autopresentazione

1° anno di master

Ryo Otake ( M1 )

Ryo OTAKE

autopresentazione

Junnosuke Kokubun ( M1 )

Junnosuke KOKUBU

autopresentazione

Tomoya Yamakawa ( M1 )

Tomoya YAMAKAWA

autopresentazione

Ayaka Yomota ( M1 )

Ayaka YOMODA | Ayaka YOMODA

autopresentazione